Právní služby

 

 

Pro bytová družstva poskytujeme komplexní právní servis související s nemovitostmi, zejména: převody bytových a nebytových jednotek, nájemní smlouvy, smlouvy o výstavbě a další smluvní dokumenty, které s činností družstev souvisí.

Družstvům dále poskytujeme služby spojené  se samotnou existencí a uspořádáním vnitřních vztahů družstva – zakládání nových družstev, změny stanov, příprava členských schůzí.

Aktuálně pracujeme především  na adaptaci vnitřních družstevních předpisů na právní prostředí, které přináší nový občanský zákoník a související předpisy.

Kancelář je schopna zajistit organizaci a právní poradenství při likvidaci družstva a také právní služby při zakládání a zápisu společenství vlastníků jednotek do rejstříku, včetně zpracování stanov společenství.