Právní služby

 

Pro naše klienty poskytujeme daňové poradenství se zaměřením na daň z příjmu a daň z přidané hodnoty.

Zpracováváme  daňová přiznání, účetní a daňové due diligence a zastupujeme klienty v daňovém řízení před správci daně.

Usilujeme o to, aby se daňové poradenství stalo nedílnou součástí poskytovaných služeb v ostatních právních oborech.

Kancelář vede finanční a mzdové účetnictví pro menší obchodní společnosti. Naším cílem není pouze účetnictví vedené v souladu s platnými zákony, ale chceme především zbavit klienty administrativní zátěže a poskytnout kvalitní informační zázemí tak, aby se mohli soustředit pouze na  své vlastní podnikání.