Právní služby

 

 

Kancelář nabízí vysoce odborné služby v oblasti práva bytového, a to jak vlastníkům domů a bytů, tak jejich nájemcům a dalším uživatelům.

Kancelář poskytuje komplexní zpracování právních úkonů týkajících se bytového spoluvlastnictví, a to zejména prohlášení vlastníka budovy, dohody o zrušení a vypořádádní podílového spoluvlastnictví, smlouvy o výstavbě, včetně zastupování ve všech řízeních u katastrálních úřadů po celé republice.

Kancelář zajišťuje i zpracování veškerých smluv vztahujícím se k bytům a nebytovým prostorům - smlouvy kupní, nájemní, podnájemní, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene k bytu či domu atd.

Kancelář provádí i organizaci a právní poradenství v oblasti zakládání společenství vlastníků jednotek, zejména s důrazem na přizpůsobení stanov specifickým potřebám konkrétního společenství, včetně následného zastupování před rejstříkem společenství vlastníků jednotek.