CENY

 

 

 

Právní služby jsou specifickým produktem, každý klient a každý problém je jedinečný,  cenu sjednáváme vždy předem s přihlédnutím ke všem podstatným okolnostem případu.

Pro první orientaci  uvádíme přehled a výši cen za služby, které naše kancelář poskytuje:

1. ve většině standardních případů používáme v kanceláři hodinovou sazbu, která se pohybuje v závislosti na složitosti případů – pod tímto pojmem je nutné chápat nejen samu právní stránku, ale i hodnotu věci či práva, které je předmětem konzultací – cena se pohybuje v rozmezí od 3000 - 4500 Kč za jednu hodinu práce advokáta. Za první poradu s klientem, která slouží většinou pouze k orientačnímu seznámení s problémem zpravidla neúčtujeme žádnou odměnu, stejně tak pro stálé klienty neúčtujeme jednoduché konzultace po telefonu

2. cenu lze sjednat také jako podíl na hodnotě věci nebo v závislosti na výsledku sporu či řízení, tento způsob sjednání odměny volíme zpravidla pouze u komplikovaných sporů s nejasným výsledkem a vždy jej kombinujeme s minimální hodinovou odměnou

3. ceny za převody bytů a prohlášení vlastníka – kancelář zpravidla zajišťuje komplexní organizaci převodů a jejich smluvní zajištění – tzn. přípravu prohlášení vlastníka či smlouvy o výstavbě a následně přípravu smluv o převodu a zastupování klienta před katastrálním úřadem. Cena se liší podle počtu budov, počtu jednotek v nich, jakož i podle celkového počtu převáděných jednotek. Cena prohlášení je zpravidla stanovena cenou 1500 Kč za každou jednotku v domě a příprava textu smlouvy o převodu a veškeré organizační zajištění a ověření podpisů činí zhruba 3000 Kč za každou smlouvu.

4. vedení účetnictví – za vedení účetnictví účtujeme zpravidla paušální měsíční odměnu, kterou sjednáváme s klientem v závislosti na množství dokladů.

5. vedení mzdové agendy - mzdovou agendu, včetně zajištění povinností vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, provádí kancelář za položkovou odměnu ve výši 230 - 260 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance.

6. daňové poradenství a zpracování daňových přiznání - daňové poradenství je zpravidla účtováno v hodinové sazbě 2 000 - 3 000 Kč/hod.

 

Výše uvedené ceny jsou v úrovni bez daně z přidané hodnoty. V cenách jsou zahrnuty veškeré režijní náklady kanceláře (telefonní poplatky, poštovné, náklady na přiměřený počet kopií atp.), je však nutné připočítat náklady, které za klienta vynaložíme – může se jednat o správní a soudní poplatky, náklady na notáře a v některých případech i náklady na cestovné (přičemž je zavedenou praxí kanceláře neúčtovat cestovní náklady po Praze, v některých případech neúčtujeme ani cestovní náklady po České republice).

.

 

Máte otázku? Neváhejte nás kontaktovat