PETRA
FARSKÁ

 

 

Zaměření:

Na Petru Farskou se můžete obracet ohledně těchto oblastí práva:

•  leasingové právo
•  smluvní právo
•  právo obchodních korporací

 

 

 

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Praxe:

•  odborný pracovník v Ústavu sociálního lékařství a

   odborná asistentka na Právnické fakultě v Praze
•  od roku 1993 působí jako advokátka

  Publikační činnost JUDr. Petry Farské

FARSKÁ,P., NOVOTNÝ, M.: Je finanční leasing spotřebitelským úvěrem?, Právní rozhledy, C.H.BECK, Praha, roč. 2004, č. 6

FARSKÁ,P. - KOFROŇ, M. - NOVOTNÝ, M. a kol.: Finanční leasing v právní praxi, C.H.BECK, Praha, 2004