MAREK
NOVOTNÝ

 

 

Zaměření:

Na Marka Novotného se můžete obracet ohledně těchto oblastí práva:

 

• právo nemovitostí

• bytové právo a právo bytového spoluvlastnictví

• právo společenství vlastníků jednotek a družstev

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Praxe:

• soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 (1988 – 1992)
• od roku 1992 působí jako advokát

 

  Publikační činnost JUDr. Marka Novotného

NOVOTNÝ, M.: Převody vlastnictví k družstevním bytům podle zákona č. 72/1994 Sb., Právní rozhledy - C.H.BECK, Praha, ročník 1997, č. 5
NOVOTNÝ, M. - TĚMÍNOVÁ, J.: Nebytové prostory do vlastnictví, Realitní magazín Lidových novin, srpen 1995
NOVOTNÝ, M. - LÉBL, F.: O vlastnictví k bytům s výkladovými poznámkami (zákon č. 103/2000 Sb.), ANTILOPA, s.r.o., Praha, 2000
NOVOTNÝ, M.: Konkurs a Bytová družstva, Hospodářské noviny, ze dne 7. 8. 2000
FARSKÁ,P., NOVOTNÝ, M.: Je finanční leasing spotřebitelským úvěrem?, Právní rozhledy, C.H.BECK, Praha, roč. 2004, č. 6
FARSKÁ,P. - KOFROŇ, M. - NOVOTNÝ, M. a kol.: Finanční leasing v právní praxi, C.H.BECK, Praha, 2004
NOVOTNÝ, M. - FIALA, J. -  HORÁK, T. - OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář., C.H.BECK, 4. vydání, Praha, 2011